ByteLife Infrastruktuuri Täisteenus


ByteLife Infrastruktuuri Täisteenus

ByteLife Infrastruktuuri Täisteenus

Üks ByteLife poolt pakutavatest teenustest on BITT (ByteLife Infrastruktuuri täisteenus). BITT on oma ülesehituselt väga paindlik ning iga kliendi jaoks mugandatav teenus. BITT on suunatud klientidele, kes soovivad keskenduda oma äri põhitegevusele, kui nende tegevusala ei ole IT-seadmed ja nende haldus. Tihti puudub spetsiifiline oskusteave majas või oleks vaja kolmanda osapoole arvamust olukorrale. Lisaks on BITT’i abil võimalik üle saada puudulikust eelarvest, kui on siiski soov kasutada parimaid kaasaegseid lahendusi. 
Meie nägemusel on IT-projektide puhul neli peamist tsüklit: kaardistuse ja analüüsi, lahenduse väljatöötamise, paigalduse ja juurutamise ning opereerimise ja haldamise faas.

Kaardistus ja analüüs
IT infrastruktuuri alase konsultatsiooni vältel arutame läbi kliendi mured ja soovid ning analüüsime, millised on optimaalseimad lahendused. Lahenduste pakkumisel võtame arvesse ettevõtte hetkeolukorda ja ka tulevikuplaane. Kaardistamine toimub üldisel tasemel või vajadusel põhjalikumalt, mille puhul viime läbi vastava auditi.

Lahenduse väljatöötamine
Kliendi vajadustele vastavalt töötame välja konkreetsed lahendused, kinnitame lahendusega seotud riist- ja tarkvara lahendused ning tootjapoolsed garantii- ja hooldustingimused. Vajadusel lisame lahenduse toimimiseks juurde tugiteenuseid. Antud etapis arutame kliendiga läbi ka finantseerimisvõimalused (väljaost, kasutusrent, liising jm).

Paigaldus ja juurutamine
Antud etapp sisaldab endas erinevaid teenuseid, mis on seotud valitud lahenduse tööle panemisega. Kui lahendus on paigaldatud, testime põhjalikult selle toimimist ja kõrvaldame mittetöötamise korral vead. Vajadusel koostame põhjaliku dokumentatsiooni ning teeme koolituse lahenduse kasutamiseks.

Opereerimine ja haldus
Vastavalt kokkulepitud garantii- ja hooldustingimustele, teostame kõigile paigaldatud lahendustele haldus- ja hooldusteenuseid. Teostame ka vajadusel monitooringut ning tõrkeotsingut, et tagada lahenduse pidev töö. Tihti on hooldusteenuse osaks ka regulaarsed aruandlused või koosolekud, kus anname tagasisidet möödunud perioodi kohta ja kooskõlastame plaanid järgnevaks perioodiks.