IT-turvalahendused


IT-turvalahendused

Pakume erinevaid IT turbelahendusi koos vajaliku riistvaraga, et kaitsta ettevõtteid ning arvutisüsteeme häkkerite eest, võidelda pahavaraga ja kontrollida töötajate ligipääsu ettevõttes.

Tänapäevases infomaailmas, mil veebiohud ja pahavarade mitmekesisus ning keerukus on pidevas arengus, on äärmiselt oluline kaitsta oma ettevõtte IT-süsteeme tõhusamate turbemeetmetega. Sellised turbemeetmed aitavad kaitsta arvutisüsteeme häkkerite eest, võidelda pahavaraga ning kontrollida töötajate ja klientide ligipääsu ettevõtte siseinfole.

  • VPN (Virtual Private Network) ehk virtuaalne privaatvõrk – lahendus, mis võimaldab üle ebaturvalise kanali luua turvaline ühendus ettevõtte sisevõrku. VPN-ühendus tagab andmeside turvalisuse kontorist eemal asuva kasutaja jaoks ning võimaldab ühendada mitme erineva kontori võrgud ühtseks võrguks.
  • Nutikas tulemüürilahendus – ennetab volitamata kasutajatele ligipääsu ettevõtte privaatvõrkudele ja takistab pahatahtlike rünnete levikut väheturvalisest välisvõrgust kaitstumasse sisevõrku.
  • Ründetuvastus ja -ennetus – võimaldab analüüsida võrguliiklust ja kaitsta võrku kaasaegsete rünnete vastu.

ByteLife pakub IT turbelahendust ka täisteenusena, mis katab ära kõik kliendi vajadused: kaardistust ja analüüsi, lahenduse projekteerimist, paigaldust ja hooldust. IT turbelahenduste ehitamisel kasutame vaid kvaliteetseid lahendusi ülemaailmselt tuntud tootjatelt nagu Cisco, EMC ja Meraki. Lahenduse iga osa on võimalik ka eraldi tellida, näiteks olukorras, kus on küll olemas kvaliteetne riistvara, kuid puudub võimekus seda hallata või seadistada.

IT TURBELAHENDUSTEGA SEOTUD TEENUSED

Kaardistus ja analüüs
Iga IT turbelahendus vajab eelnevat kavandamist ja kaardistamist. Turbelahenduse eesmärgiks on kaitsta ettevõtte jaoks olulist informatsiooni ja tarkvara, mille kadumine või sattumine võõrastesse kätesse võib tähendada majanduslikku kahju. Konsultatsiooni vältel arutame läbi kliendi mured ja soovid ning analüüsime, millised võiksid olla kõige optimaalsemad turbelahendused. Lahenduste pakkumisel võtame arvesse ettevõtte hetkeolukorda ja ka tulevikuplaane. Kaardistamine toimub üldisel tasemel või vajadusel ka põhjalikumalt, mille puhul viime läbi vastava auditi.

IT turbelahenduse väljatöötamine
Teostame terviklikku IT turbelahendust, mille juurde kuuluvad nii tulemüürid, ründetuvastus, ülevaade ettevõtte sisevõrgust ja seal toimuvast, turvaline ligipääs kontoritarkvarale jm. Lahenduse loomisel kasutame kvaliteetseid seadmeid ülemaailmselt tuntud IT-valdkonna tegijatelt nagu Cisco jt. Samuti lepime kokku tootjapoolsetes garantii- ja hooldustingimustes ning lisame lahenduse toimimiseks juurde tugiteenuseid. Antud etapis arutame kliendiga läbi ka võimalused lahenduse finantseerimiseks (väljaost, rent, liising jm).

IT turbelahenduse paigaldamine ja juurutamine
Antud etapis teostame vajalikke teenuseid valitud IT turbelahenduse tööle panemiseks, sh seadmete paigaldamist ja seadistamist. Kui valitud lahendus on paigaldatud, testime põhjalikult selle toimimist ja kõrvaldame mittetöötamise korral vead. 

Opereerimine ja haldus
Vastavalt kokkulepitud garantii- ja hooldustingimustele, teostame kõigile paigaldatud lahendustele haldus- ja hooldusteenuseid. Teostame ka vajadusel monitooringut ning tõrkeotsingut, et tagada lahenduse pidev töö. Tihti on hooldusteenuse osaks ka regulaarsed aruandlused või koosolekud, kus anname tagasisidet möödunud perioodi kohta ja kooskõlastame plaanid järgnevaks perioodiks.