Security Operation Center (SOC) teenus


Security Operation Center (SOC) teenus

IT-turva – 24x7 – Täisteenus ByteLife’st

Milleks on SOC vajalik?
10 aasta jooksul on maailm meie ümber tundmatuseni muutunud. Käsikäes infotehnoloogia ja veebipõhiste teenuste tormilise arenguga on oluliselt suurenenud ka sissetungide ning andmevarguste risk. Kombineerituna erinevat liiki pahavara levikuga sunnib see ettevõtteid astuma aktiivseid samme oma infosüsteemide ning andmete kaitsmiseks ja riskide maandamiseks.

Täna ulatuvad sellised riskid juba ammu väljaspoole inimese tavateadvuses kinnistunud piire. Kui varem olime harjunud rünnetega, mis keskendusid erinevatele veebipõhistele teenustele, siis tänane reaalsus on see, et rünnatakse ka baasteenuseid nagu elektri- ja veevarustus, mis võivad halvata sadade tuhandete kui mitte miljonite inimeste elusid.

Ettevõtete investeeringud IT turvalahendustesse näitavad aasta-aastalt tõusutrendi. Samas ei näe me samaväärset kasvu organisatsioonide võimekuses selliste lahenduste poolt kogutud informatsiooni analüüsimiseks ning otsuste tegemiseks. Sellise võimekuse tekke toetamiseks on Bytelife turule toonud SOC (Security Operations Center) teenuse. 

Mis see on?
SOC on Sinu ettevõtte IT-turva nurgakivi. SOC teenus avastab, analüüsib, kaitseb ja maandab ettevõtte igapäevategevust ohustavaid riske, kasutades selleks erinevaid tark- ja riistvaralisi lahendusi. Tegemist on ööpäevaringselt valvel oleva teenusega, mis aitab kaitsta ettevõtte süsteeme pahatahtlike rünnete eest ning aitab neile operatiivselt reageerida.

Kellele see mõeldud on?
SOC on kuutasupõhine teenus ning mõeldud organisatsioonidele, kellel puudub ressurss ning võimekus arendada iseseisvalt oma IT-süsteemide 24/7 monitooringut. Sealjuures on erilises fookuses ettevõtted, mis käitlevad oma klientide tundlikke andmeid. Vastavalt Euroopa Nõukogu direktiivile 2002/58/EC peavad kõik delikaatseid isikuandmeid käitavad ettevõtted teavitama RIA-t kõikidest turvaintsidentidest, mis on selliste andmetega seotud.

Miks ByteLife?
ByteLife on tuntud kui mitmete tänapäeval normiks saanud IT-infrastruktuuri teenuste ja lahenduste turuletooja. Olgu selleks konsolideeritud andmehoidlad, andmekeskuste virtualiseerimine või IT automatiseerimine, ByteLife on olnud oma klientidele teenäitajaks homsete lahenduste maailma. Samuti on ByteLife aastaid olnud osaline mitmete suuremahuliste tehniliste küberkaitseõppuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. 

Võta ühendust, et saada teada täpsemalt!