Serverid ja andmesalvestus


Serverid ja andmesalvestus

Loome, paigaldame ja hooldame töökindlaid baasinfrastruktuuri lahendusi koos vajaliku riistvaraga, et tagada usaldusväärne keskkond ettevõtte andmete ja rakenduste hoidmiseks ning toimimiseks.

Baasinfrastruktuur on kõige olulisem ja kriitilisem IT- osa iga äri jaoks, seal me hoiame ja töötleme oma andmeid, mis on omakorda iga äri jaoks ülikriitilise tähtsusega. Võimekas ja usaldusväärne IT-keskkond vajab sujuvaks töötamiseks erinevaid komponente. Kuna meid ümbritsev andmehulk suureneb igapäevaselt, on nõudlus erinevate ressursside järgi jätkuvalt väga suur. Baasinfrastruktuuris kasutatakse peamiselt kolme tüüpi lahendusi: servereid, varundust ja virtualiseerimistne. Tänapäeval on ka üha levinumad erinevat tüüpi pilvelahendused, mida on võimalik kasutada osaliselt või täielikult klassikalise baasinfrastruktuuri asemel. Ressurssidest täpsemalt:

  • Serverid ja HyperConverged
  • Andmehoidlad ja varundus
  • Virtualiseerimine
  • Pilvelahendused – oma andmekeskuses või teenusena või hübriid mõlemast.

ByteLife pakub baasinfrastruktuuri lahendusi ka täisteenusena, mis katab ära kõik kliendi vajadused: kaardistust ja analüüsi, lahenduse projekteerimist, paigaldust ja hooldust. Lahenduste ehitamisel kasutame vaid kvaliteetseid lahendusi ülemaailmselt tuntud tootjatelt nagu EMC, VMware, Fujitsu, CommVault, Microsoft ja Nutanix. Lahenduse iga osa on võimalik ka eraldi tellida, näiteks olukorras, kus on küll olemas kvaliteetne riistvara, kuid puudub võimekus seda hallata või seadistada.

SERVERITE JA ANDMESALVESTUSEGA SEOTUD TEENUSED

Kaardistus ja analüüs
Iga baasinfrastruktuuri lahendus vajab eelnevat kavandamist ja kaardistamist. Konsultatsiooni vältel arutame läbi kliendi mured ja soovid ning analüüsime, millised võiksid olla kõige optimaalsemad lahendused, võttes arvesse ettevõtte hetkeolukorda ja ka tulevikuplaane. Kaardistamine toimub üldisel tasemel või vajadusel ka põhjalikumalt, mille puhul viime läbi vastava auditi.

Lahenduse väljatöötamine
Tegeleme nii serverlahenduste, varundus- kui ka pilvelahenduste paigaldamise ja seadistamisega. Lahenduste loomisel kasutame kvaliteetseid varundusseadmeid ülemaailmselt tuntud IT-valdkonna tegijatelt nagu EMC, VMware, Fujitsu, CommVault, Microsoft ja Nutanix. Lepime kliendiga kokku tootjapoolsetes garantii- ja hooldustingimustes ning lisame lahenduse toimimiseks juurde tugiteenuseid. Antud etapis arutame kliendiga läbi ka võimalused lahenduse finantseerimiseks (väljaost, rent, liising jm).

Lahenduse paigaldamine ja juurutamine
Antud etapis teostame vajalikke teenuseid valitud lahenduse tööle panemiseks, sh seadmete paigaldust ja seadistust. Kui valitud lahendus on paigaldatud, testime põhjalikult selle toimimist ja kõrvaldame mittetöötamise korral vead. 

Opereerimine ja haldus
Vastavalt kokkulepitud garantii- ja hooldustingimustele, teostame kõigile paigaldatud lahendustele haldus- ja hooldusteenuseid. Teostame ka vajadusel monitooringut ning tõrkeotsingut, et tagada lahenduse pidev töö. Tihti on hooldusteenuse osaks ka regulaarsed aruandlused või koosolekud, kus anname tagasisidet möödunud perioodi kohta ja kooskõlastame plaanid järgnevaks perioodiks.