Võrgulahendused


Võrgulahendused

Loome, seadistame ja hooldame IP võrgulahendusi koos vajaliku riistvaraga, et tagada kiire ja turvaline ühendus ettevõtte siseselt.

Kiire ja stabiilne võrgulahendus on iga eduka ettevõtte toimimise aluseks. Ettevõtte kasvades ei pruugi aga kasutusel olev võrgulahendus enam toimida. Põhjus on väga lihtne – töötajate arvu ja uute rakenduste kasvamisel on suurenenud ka kasutusel olevate seadmete hulk, mis on viinud olukorrani, kus ettevõtte võrk on ülekoormatud, seadmed omavahel ei ühildu ja parandamiseks vajalikud haldusvahendid puuduvad või on liiga kulukad. Optimaalseim võrgulahendus sõltub ettevõtte suurusest ja vajadustest.

  • Traadiga kohtvõrk (LAN) ehk kohtvõrgu lahendus - võrgulahendus, mis ühendab piiratud territooriumil asuvaid võrguseadmeid. Kohtvõrk võimaldab ettevõtte töötajatel jagada kontoris asuvaid ressursse nagu arvutid, printerid, skännerid jm.
  • Turvaline laivõrk (WAN) ehk laivõrgu lahendus – võrgulahendus, mis ühendab üksteisest füüsiliselt kaugel asuvad seadmed. 
  • Traadita internetiühenduse (WIFI) lahendus

ByteLife pakub võrgulahendusi ka täisteenusena, mis katab ära kõik kliendi vajadused: kaardistust ja analüüsi, lahenduse projekteerimist, paigaldust ja hooldust. Võrgu ehitamisel kasutame vaid kvaliteetseid võrguseadmeid ülemaailmselt tuntud tootjatelt nagu Cisco, Meraki ja Brocade. Lahenduse iga osa on võimalik ka eraldi tellida, näiteks olukorras, kus on küll olemas kvaliteetne riistvara, kuid puudub võimekus seda hallata või seadistada. 

VÕRGULAHENDUSTEGA SEOTUD TEENUSED

Kaardistus ja analüüs
Iga võrgulahendus vajab eelnevat kavandamist ja kaardistamist. Konsultatsiooni vältel arutame läbi kliendi mured ja soovid ning analüüsime, millised võiksid olla kõige optimaalsemad võrgulahendused. Lahenduste pakkumisel võtame arvesse ettevõtte hetkeolukorda ja tulevikuplaane. Kaardistamine toimub üldisel tasemel või vajadusel põhjalikumalt, mille puhul viime läbi vastava auditi.

Võrgulahenduste väljatöötamine
Teostame nii LAN ehk kohtvõrgu, WAN ehk laivõrgu ning WiFi ehk traadita internetiühenduse lahendusi. Võrgu ehitamisel kasutame kvaliteetseid võrguseadmeid ülemaailmselt tuntud IT-valdkonna tegijatelt nagu Cisco, Meraki ja Brocade. Samuti lepime kokku tootjapoolsetes garantii- ja hooldustingimustes ning lisame lahenduse toimimiseks juurde tugiteenuseid. Antud etapis arutame kliendiga läbi ka võimalused lahenduse finantseerimiseks (väljaost, kasutusrent, liising jm).

Võrgulahenduste paigaldamine ja juurutamine
Antud etapis teostame vajalikke teenuseid võrgulahenduse tööle panemiseks, sh võrguseadmete paigaldamist ja seadistamist. Kui võrgulahendus on paigaldatud, testime põhjalikult selle toimimist ja kõrvaldame mittetöötamise korral vead. 

Opereerimine ja haldus
Vastavalt kokkulepitud garantii- ja hooldustingimustele, teostame kõigile paigaldatud lahendustele haldus- ja hooldusteenuseid. Teostame ka vajadusel monitooringut ning tõrkeotsingut, et tagada lahenduse pidev töö. Tihti on hooldusteenuse osaks ka regulaarsed aruandlused või koosolekud, kus anname tagasisidet möödunud perioodi kohta ja kooskõlastame plaanid järgnevaks perioodiks.